Zapraszamy do współpracy,

W naszej sze­rok­iej ofer­cie zna­jdziecie Państwo części zami­enne do samo­chodów  ciężarowych, auto­busów, naczep i przy­czep marek:

Desktop-1024x640

 oraz innych.

Zaj­mu­jemy się również wykony­waniem podze­społów do maszyn, urządzeń prze­mysłu moto­ryza­cyjnego, rol­niczego i innych. 

Zaj­mu­jemy się między innymi:

  • regen­er­acją i naprawą wałów,
  • regen­er­acją i naprawą tulei,
  • pro­dukcją kół zębatych,
  • prze­taczaniem felg oraz bębnów,
  • naprawą maszyn rol­niczych, budowlanych, prze­mysłowych, itp.,
  • wyko­naniem usługi spawa­nia, har­towa­nia, ulep­sza­nia, toczenia, fre­zowa­nia, itp.,
  • dora­bi­an­iem ele­men­tów według życzenia klienta.

Dodaj komentarz